Sustainable business developement

  Start | Tjänster | Om oss | Nätverk och partners  
div

 

 

Malmeken AB utför tjänster inom affärs- och verksamhetsutveckling samt IT-management. Vi hjälper ansvarstagande företag och organisationer att hitta rätt strategier och styra mot hållbar affärs- och verksamhetsutveckling.

 

Vi lever i en globaliserad värld där företag och organisationer konkurrerar om både kunder och arbetskraft på såväl den lokala som globala marknaden. Senare års klimatdebatt har lett till ett ökat engagemang hos människor vilket resulterat i alltmer medvetna val och ställningstagande. Individer och städer värnar om sitt personliga varumärke och ställer därmed allt större krav både på arbetsgivare och på företag/organisationer. Konkurrensen på kvalificerad arbetskraft och ökad medvetenhet bland kunder, höjer kraven på företagens etiska förhållningssätt och på en mer hållbar tillväxt. Utvecklingen går mot att kunden vill köpa tjänster istället för produkter, och därför gäller det nu att för såväl företag som offentlig sektor att ompröva gamla principer, att tänka i nya banor och att bevaka omvärlden för att på så sätt minska riskerna och ta vara på möjligheterna.

 

De företag som kan hantera dessa nya möjligheter och samtidigt eliminera riskerna är de som kommer att öka sin konkurrenskraft och uppnå långsiktig lönsamhet.

 

Våra paketlösningar

 

Go|Sustainable är en transformationsprocess i flera steg och där Malmekens hållbarhetsmodell ligger till grund för ett strukturerat och systematiskt arbetssätt.

 

Go|Future är ett kunskapsprojekt för att vägleda fordonsindustrin och dess underleverantörer genom transformationen in i framtiden.

 

Go|China är ett kunskapsprojekt och en föredragsserie om Kina för företag och organisationer som vill lära sig mer om Kina i allmänhet men också om hur det är att bedriva verksamhet på plats.

 

Go|Sweden är ett kunskapsprojekt och en föredagsserie om Sverige för Kinesiska företag och organisationer, främst inom fordonindustrin, som vill etablera sig i Sverige

 

div

Malmeken AB, Skärvallsgatan 6B, SE-426 79 Västra Frölunda, Sweden. Mobile +46 708 29 54 54 E-mail: info@malmeken.se