Sustainable business developement

  Start | Tjänster | Om oss | Nätverk och partners  
div

 

 

Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom affärs- och verksamhetsutveckling, projektledning, upphandling, IT-styrning, outsourcing och risk management. Hela tiden med ett hållbart affärsperspektiv där hänsyn tas till den ökade pressen på verksamheter att ständigt hantera nya krav och förväntningar från olika intressentgrupper.

 

Företaget drivs av grundaren Else-Marie Malmek och hennes närmaste medarbetare Magnus Kinell. 

 


 

Else-Marie Malmek 

 

Har arbetat med affärs- och verksamhetsutveckling under snart 30 år främst inom fordonsindustrin. Else-Marie Malmek har sedan lång tid ett socialt- och miljömedvetet engagemang och i Malmeken AB har hon förenat de personliga drivkrafterna med sin profession för att därmed kunna hjälpa företag att möta dagens nya affärskrav och krav på innovation.

Denna grundsyn gör att Malmeken AB utför alla uppdrag utifrån ett helhetsperspektiv som väger in såväl affärsnytta som socialt och miljömässigt ansvarstagande.

 

 

Magnus Kinell

 

Har under 33 år innehaft olika befattningar inom IT, verksamheten och i gränslandet IT-verksamheten, mestadels som huvudprojektledare eller som chef.

1995 utsågs Magnus Kinell till CIO på Volvo Car Corporation och under en 6-månaders period även som tillförordnad CIO för VCC/Ford. Som CIO var Magnus Kinell en nyckelperson i samband med den planerade outsourcingen av VCCs IT-verksamhet och bildandet av Volvo IT.

 

 

Malmeken AB, Skärvallsgatan 6B, SE-426 79 Västra Frölunda, Sweden. Mobile +46 708 29 54 54 E-mail: info@malmeken.se